El Departament d’Educació ja ha informat sobre les dates i el procediment per fer la preinscripció escolar. Per tal de fer una mica més entenedor tot el procediment, hem preparat un seguit de preguntes i respostes que esperem que aportin una mica de llum a les famílies que heu de preinscriure els vostres fills/es pel curs 2020/2021.

Aquest any la preinscripció s’haurà de fer de forma telemàtica. Només ho podran fer presencialment aquelles famílies que no tinguin les eines per fer-la en línia

Quan seran les preinscripcions?

Les preinscripcions telemàtiques per Infantil, Primària i ESO es faran entre el dimecres 13 de maig i el divendres 22 de maig.

A partir del dia 19 de maig i fins el 22, les famílies que no puguin fer la preinscripció telemàtica, podran fer el tràmit de forma presencial. Sempre amb cita prèvia.

En el cas que no tingui recursos per fer la preinscripció telemàtica, com he de demanar cita prèvia?

Es podrà demanar cita trucant als telèfons de contacte 972 460 261 / 659132485 de 9:00 a 17:00 hores. 

També es pot sol·licitar cita prèvia enviant un correu electrònic a la secretària del centre secretaria@cassa.lasalle.cat indicant nom i cognoms, un telèfon i un correu electrònic de contacte. 

Un cop processada la petició, rebreu un correu electrònic amb el dia i l’hora assignats per fer la preinscripció presencial.

Quan i com es podrà fer la preinscripció de forma presencial amb cita prèvia?

Entre el 19 i el 22 de maig es farà l’atenció presencial. Caldrà accedir per l’entrada del carrer Germà Agustí a l’hora convinguda per a la cita prèvia. No s’atendran peticions ni consultes sense cita prèvia.

Com s’ha de fer la preinscripció telemàtica?

El tràmit es podrà fer en línia a través del portal preinscripcio.gencat.cat. Quan es tramiti la sol·licitud, aquesta s’enviarà per correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

En el cas de voler acreditar qualsevol altra informació (per exemple, família nombrosa, monoparental, etc.) consulteu la documentació necessària que cal presentar a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.

Després de la preinscripció a la web obtindreu un número. Haureu  d’enviar aquest número a secretaria@cassa.lasalle.cat, juntament amb la documentació que us enumerem tot seguit. 

Quina documentació és necessària tant per la preinscripció telemàtica com per la presencial?

Per poder realitzar la preinscripció cal presentar, sigui escanejat/fotografiat o bé fotocopiant l’original en cas de fer una preinscripció presencial:

 • Sol·licitud de preinscripció (podeu descarregar-lo fent clic aquí). Recordeu que el codi de La Salle Cassà és 17000858.
 • El llibre de família
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) i el DNI de l’alumne/a.
 • DNI de l’alumne si té més de 14 anys o si és menor i el té. En cas contrari, la targeta sanitària.

Si tinc cita prèvia per fer la preinscripció presencial, què he de fer?

Cal arribar a l’hora convinguda. En aquestes circumstàncies és important la puntualitat. Es recomana que només hi vagi una persona per alumne/s i que segueixi les indicacions de portar mascareta i guants. 

També és recomanable portar tota la documentació impresa i/o fotocopiada i la sol·licitud de preinscripció emplenada des de casa. 

Com s’accedeix a una plaça?

Si un centre rep més sol·licituds que places disponibles, els criteris de prioritat estableixen quin infant té preferència a partir d’un sistema de punts:

 • Si l’alumne/a té germans escolaritzats al centre educatiu, o pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts.
 • Si el pare, mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec: 10 punts.
 • Si l’alumne/a, pare, mare, tutor/a, germà/na acrediten una discapacitat igual o superior al 33 %: 10 punts.
 • Si el domicili de l’alumne/a és a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Si el lloc de treball (de pare, mare, tutor/a) és a l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • Si el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no a l’àrea d’influència: 10 punts.

Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

En cop assignades les places, quan serà la matriculació?

Les dates per formalitzar la matrícula seran:

 • Segon cicle d’educació infantil, primària i ESO: del 13 al 17 de juliol.

Per tal de formalitzar la matrícula, es podrà fer l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a l’escola o també es podrà fer presencialment a través de cites prèvies (més endavant ja es comunicarà el procediment per sol·licitar la cita prèvia).