Estratègia digital de centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

1
Thumb LSC_Est_Digital_Centre_CULTURA-.pdf

510.21 KB 2024-05-10 10 de maig de 2024 2023-07-20 20 de juliol de 2023
Thumb LSC_Est_Digital_Centre_ESTRATEGIA-.pdf

1.47 MB 2024-05-10 10 de maig de 2024 2023-07-20 20 de juliol de 2023

4

e78480d035