Educació infantil

Clica a la imatge per veure el día a dia de Infantil

De ben petits els nens i nenes es familiaritzen amb les nostres metodologies i programes innovadors. Totes les classes compten amb pissarres digitals interactives i Ipads de darrera generació. Els nens i nenes poden utilitzar les tecnologies de ben petits, sense oblidar els mètodes tradicionals que tants beneficis han aportat al llarg dels anys.

Durant dues tardes a la setmana s’organitzen Ambients d’aprenentatge, on cada infant pot escollir jocs i racons curosament seleccionats i destinats a treballar diversos àmbits, que van des de la motricitat fina, experimentació, joc simbòlic i creativitat, entre d’altres.

També es treballa de manera sistemàtica amb grups reduïts, i amb tècniques de coteaching per tal de poder millorar aspectes del procés d’aprenentatge de cada infant. Per sobre de tot, es respecta el ritme individual i la maduració de cadascú.

Els nens i nenes d’Infantil treballen un projecte per trimestre. El grup-classe escull el tema, i després es busca informació, s’ordena, es classifica i es destria el que s’ha obtingut. Finalment, s’exposa davant de la resta dels nens i nenes.

L’escola compta amb les infraestructures següents:

Una aula polivalent preparada per fer-hi psicomotricitat, audiovisuals, música i danses i tallers, entre d’altres.


Ampli espai multifuncional per poder-hi treballar.


Zones de WC adaptades.


Aula de logopèdia i reforç.

El pati exterior com a zona de joc lliure i dirigit, sorrera i diferents jocs per desenvolupar la motricitat.


Aula d’ordinadors multimèdia dotada de programes educatius del departament d’ensenyament de la Generalitat i d’altres adequats a aquestes edats.


Programes pedagògics propis d’Infantil