972 46 02 61

escola@cassa.lasalle.cat

users2 users

Voleu conèixer La Salle Cassà?

Concerta la teva cita personalitzada i coneix l’escola

Coneix l'escola

library

Projecte educatiu

panorama

Instal·lacions

La Salle Cassà, el nostre compromís, el seu futur

L’escola té totes les etapes concertades per la Generalitat de Catalunya i forma part de la xarxa d’escoles de La Salle Catalunya. La Salle Cassà és una escola amb una tradició de més de 100 anys que compta amb les etapes:

  • Educació Infantil
  • Educació Primària
  • Educació Secundària Obligatòria
library

El nostre projecte educatiu

A La Salle tenim un estil pedagògic centrat en la persona i el seu desenvolupament humà i intel·lectual. El nostre projecte educatiu es basa en quatre pilars fonamentals:

01

Atenció personalitzada

Treballem en un entorn integrador en el qual atenem les necessitats particulars dels nostres alumnes. Disposem d’un Servei d’Orientació Psicopedagògica amb el qual atenem els infants, joves i famílies, a més d’oferir suport en altres modalitats com activitats lingüístiques, esportives o de lleure.

02

Estil pedagògic innovador

Es renova constantment amb programes pedagògics propis que completen la nostra oferta educativa, com el programa Destí o el Hara. Potenciem i afavorim les capacitats dels nostres alumnes per encarar els seus objectius de futur.

03

Educació en valors

Proporcionem a les persones d’una formació integral a través de la responsabilitat, la justícia, la convivència, la transcendència i la interioritat. Formem els alumnes perquè esdevinguin ciutadans sensibles amb la interculturalitat i la diversitat, actuant amb una mentalitat oberta, crítica i compromesa amb la societat.

04

Tecnologia i emprenedoria

Són a elements transformadors de la realitat actual. Apostem per l’ús de les tecnologies per preparar els nostres alumnes per a l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació a nous entorns i reptes de futur.

Nou Context d’Aprenentatge

Nou Context d’Aprenentatge

Transformant l’educació, transformem el món.

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) que ja es viu a les aules de La Salle se sustenta sobre una innovadora proposta metodològica basada en diferents moments d’aprenentatge.

Educació Infantil

Programes educatius Infantil

Entenem l’aprenentatge com un mitjà que ha de permetre conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat per esdevenir significatiu, on l’alumne és l’agent actiu del seu propi procés d’ensenyament i aprenentatge. El nen i la nena són el centre de tota l’acció educativa.

Treball cooperatiu

Mitjançant el Treball Cooperatiu, el Treball per Projectes, per Ambients, el Joc simbòlic, desenvolupem una pedagogia innovadora, amb processos que asseguren l’acompanyament, l’avaluació i la millora contínua. Aplicades a l’aprenentatge de la lecto-escriptura significativa i global i a les matemàtiques manipulatives.

DESTÍ (Desenvolupament i estimulació de les intel·ligències múltiples), ULISSES

Potencia el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació neuronal, motora i perceptivo-cognitiva.

Auxiliars de conversa

Potenciem l’aprenentatge d’idiomes, desenvolupant programes adequats, oferint experiències variades i utilitzant la llengua per aprendre continguts curriculars.

Avenços tecnològics

Incorporem els avenços tecnològics (pissarres digitals, tauletes, robòtica…) que milloren la qualitat educativa al servei dels alumnes per al desenvolupament de les competències digitals.

Educació emocional

Tenim molt present l’educació emocional. L’empatia, l’autoestima i les habilitats socials necessàries perquè els infants vagin adquirint les destreses i la capacitat per expressar i controlar els seus sentiments, amb una actitud positiva davant la vida.

Projecte HARA

Educació per a la interioritat per aprendre a respirar i a relaxar-nos, a ser reflexius i a guanyar en dimensió simbòlica.

Caràcter Propi

La nostra proposta d’educació en valors es concreta dins el nostre Caràcter Propi: responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat i transcendència.

Família i escola

Família i escola treballem de la mà en la mateixa direcció. La relació es basa en la confiança i respecte mutu.

Educació Primària

Programes educatius Primària

Volem que els nostres alumnes siguin competents a l’hora de resoldre els reptes que una societat tant canviant com la nostra pot presentar.

Programa DESTI

Programa DESTI (Desenvolupament i estimulació de les intel·ligències múltiples). Es treballa el sentit crític, les estratègies del pensament lateral (creativitat), la gestió del coneixement, la comunicació, el treball en equip…Tres subprogrames a Primària: CREA, OPTIMIS I IRATI.

Programa de Lectura eficaç

Desenvolupament de les capacitats lectores. Estratègies lectores per consolidar l’aprenentatge de la lectura, la comprensió lectora i el gust per la lectura. Eines per gestionar informació i generar coneixement.

Programa HARA

Es treballa el mon interior de l’alumne. Treballa tècniques que ajuden a expressar, gestionar i saber posar nom als sentiments i les emocions. Ajuden a l’autoconeixement. Equilibri amb els valors les creences i obertura a la transcendència.

Treball per Projectes

Metodologia que permet aprendre de manera interdisciplinar, significativa, propera i motivadora.

Treball cooperatiu o col·laboratiu

Permet a l’alumne aprendre coses noves, argumentar i desenvolupar l’esperit crític, rectificar, consolidar o reformar aprenentatges assolits.

Aprenentatge de llengües estrangeres

La llengua anglesa com a llengua vehicular en algunes matèries. Auxiliars de conversa. Experiències d’immersió lingüística.

Robòtica i noves tecnologies

Permeten el desenvolupament del pensament computacional i la competència digital. Desenvolupa la creativitat i la imaginació.

Tutoria

Acompanyament i seguiment  de l’educació i formació de l’alumne.

Atenció a la diversitat

Escola inclusiva. Donem resposta a les particularitats de cada alumne, respectant els seus ritmes i capacitats i donant resposta a les seves necessitats dins del procés ensenyament-aprenentatge.

Educació en Valors

La nostra proposta d’educació en valors es concreta dins el nostre Caràcter Propi. Responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat i transcendència.

Educació Secundària

Programes educatius ESO

A l’ESO tenim com a objectiu que els nois i noies siguin responsables i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè es puguin desenvolupar integralment com a persones.

Educació integral

A través de l’acció educativa es treballen l’acollida, l’orientació, la convivència, les estratègies per aprendre més i millor, l’educació per a la salut, educació en valors i educació emocional. Des d’una visió cristiana.

Programa DESTI

Programa DESTI (Desenvolupament i estimulació de les intel·ligències múltiples). FAIG a l’ESO: L’alumne protagonista dels seus propis aprenentatges. Permet treballar per Projectes de forma cooperativa i responsable. Potencia la creativitat i la capacitat de reflexió, a través del desenvolupament d’un Projecte interdisciplinari. Es tracta d’un sistema de resolució de problemes segons el mètode IDEAR (Identificar, Definir, Examinar, Actuar, Resultats), que utilitza diverses tècniques de gestió de la informació: boxes, six&six, DAFO, mindmaps, Ishikawa, etc.

Programa de Lectura eficaç

Desenvolupament de les capacitats lectores. Estratègies lectores per consolidar l’aprenentatge de la lectura, la comprensió lectora i el gust per la lectura. Eines per gestionar informació i generar coneixement.

Aprenentatge de les llengües estrangeres

L’anglès primera llengua estrangera. Possibilitat de cursar una segona llengua estrangera com el francès, alemany, xinès…Algunes matèries no lingüístiques s’imparteixen en anglès.

Noves tecnologies aplicades a l’aprenentatge

Cultura digital. Ús del portàtil (1×1) per accedir a fonts d’informació diversa i poder transformar-lo en coneixement.

Robòtica

Permet el desenvolupament del pensament computacional. Desenvolupa la creativitat i la imaginació. Pla de robòtica educacional. Recursos digitals. Plataforma interactiva Sallenet.

Emprenedoria

Ajudem els alumnes en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu i professional, a prendre consciència de la necessitat de tenir iniciativa emprenedora, no només en les activitats professionals sinó també en la vida quotidiana.

APS

Servei Comunitari

HARA

Es treballa el mon interior de l’alumne. Treballa tècniques que ajuden a expressar, gestionar i saber posar nom als sentiments i les emocions. Ajuden a l’autoconeixement. Equilibri amb els valors les creences i obertura a la transcendència.

Treball cooperatiu o col·laboratiu

Permet a l’alumne aprendre coses noves, argumentar i desenvolupar l’esperit crític, rectificar, consolidar o reformar aprenentatges assolits.

Educació en valors

La nostra proposta d’educació en valors es concreta dins el nostre Caràcter Propi. Responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat i transcendència.

Coneix el dia a dia de l'escola

Notícies i activitats de l’escola

Projectes a Infantil

Gran èxit de la Festa de Benvinguda

Natació a 2n i 5è de Primària

Novetats al pati i les aules d’infantil

panorama

Les nostres instal·lacions

Imatges dels diferents espais de l’escola

users

Entrevista personal

Envieu el següent formulari per a rebre informació personalitzada