Benvinguts a la web del col·legi
La Salle Cassà

En nom de tota la comunitat educativa us dono la benvinguda al Col·legi La Salle Cassà.

La nostra escola és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya en les etapes d’Infantil, Primària i ESO, present al poble de Cassà de la Selva des de l’any 1881. Formem part d’una xarxa de centres educatius ubicats als cinc continents del món.

Som centre de dues línies i apostem per un nou context d’aprenentatge que té com a principal objectiu adaptar els diferents coneixements i competències treballades des de l’escola en els moments en què vivim, per tal de formar la societat del futur que avui ja tenim present a les escoles. Una nova metodologia que és competencial, transversal, instrumental, social i emocional, amb habilitats, coneixements i estratègies necessàries per saber-se desenvolupar eficaçment en els diferents àmbits de la vida.

Ens centrem en potenciar el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat, les habilitats, les destreses i valors tan importants com responsabilitat, creativitat, justícia, convivencia i interioritat. Treballem per tal que els vostres fills/filles esdevinguin persones autònomes, competents, creatives i implicades en la construcció d’una societat més justa i solidària.

Un caràcter sempre obert a l’entorn i atent a les demandes i necessitats de la societat, del món educatiu, laboral i empresarial.

Ens enorgulleix de comptar amb un professorat compromès amb la tasca docent i amb el seguiment individualitzat dels alumnes. Gràcies al nostre equip i al treball conjunt que fem amb les famílies, el nostre centre ha esdevingut un referent d’escola concertada pel poble de Cassà i per les comarques del voltant.
Us convido a visitar la web de la nostra escola i a conèixer molts altres aspectes del nostre tarannà i funcionament.
Sigueu molt benvinguts i benvingudes al Col·legi La Salle Cassà.

Sílvia Martí Suñer

Directora de La Salle Cassà

Qui som

La nostra escola forma part de la xarxa d’escoles La Salle establertes arreu del món des de fa 300 anys. La Salle Cassà és una de les més antigues de Catalunya, va ser fundada l’any 1881 per Jérôme Agustí.

Des del seu origen, les escoles La Salle han estat innovadores en el món de l’ensenyament. Joan Baptista, el seu fundador, va ser una persona molt avançada al seu temps. Aquesta voluntat de renovació i investigació constant es manté ben viva i forma part del nostre ADN.

Avui, La Salle és sinònim de qualitat, i ens enorgulleix la manera que tenim de combinar la tradició amb els mètodes més creatius, imaginatius i renovadors.

A nivell educatiu, les nostres escoles contemplen l’individu de manera global. La nostra vocació és oferir una formació a tots nivells: acadèmica, de valors, emocional i humana. Són escoles obertes a tothom, inclusives, i al servei de les famílies, del poble i de la societat.

Escola multilingüe

The future is now

La Salle Cassà disposa del certificat oficial d’Escola Multilingüe. Aquest certificat és garantia que l’escola treballa les llengües de manera inclusiva i extensiva a diferents camps i matèries.

Anglès

La llengua anglesa es fa present des de I3 fins a 4t d’ESO. Disposem d’un auxiliar de conversa que treballa amb tot l’alumnat del centre, a través de grups petits. Es treballen diferents matèries en llengua anglesa al llarg del curs.

Francès

La Salle Cassà té una llarga tradició en l’ensenyament del Francès. Es comença a cinquè de Primària i s’allarga fins a 3r d’ESO (dues hores setmanals) de manera obligatòria, essent matèria optativa a 4t d’ESO (tres hores setmanals).

Per tal de potenciar l’aprenentatge de les segones i terceres llengües, els alumnes viuen experiències immersives. La retolació del nostre centre és quatrilingüe, i s’organitzen diades on només es parla anglès i francès. Alguns monitors del menjador són angloparlants.

A nivell d’ESO s’ofereix la possibilitat de passar un estiu a l’estranger perfeccionant la llengua, o bé un trimestre estudiant en una escola anglesa o irlandesa.

Finalment, l’escola compta amb una oferta amplíssima d’activitats extraescolars destinades a millorar el domini de les llengües estrangeres, bastant-se sempre en els mètodes pedagògics més punters i actuals.

Comunitat educativa

Actualment, la comunitat educativa de La Salle Cassà de la Selva, està formada per una gran família que compartim uns valors que es viuen dia rere dia a l’escola i que són transmesos al nostre alumnat.

El conjunt del professorat

és un gran equip humà que educa els alumnes en coneixements i valors. A més, està en constant formació sobre les últimes innovacions pedagògiques.

El personal d’administració i serveis

sempre disposat a ajudar i fer més fàcil el dia a dia.

Els pares i mares dels nostres alumnes

que han fet confiança en la institució i són una peça clau dins d’aquest gran engranatge que és l’escola.

Millora continua

L’any 2014 vam tornar a renovar el certificat de qualitat ISO 9001 amb l’equip d’auditors de l’organització d’auditoria externa EDUQATIA, experts en gestió educativa.

La Qualitat és una manera de treballar que compartim totes les escoles La Salle i que ens porta a buscar la millora contínua dels nostres processos, del nostre dia a dia. Per aconseguir-ho, revisem i avaluem constantment la nostra tasca educativa amb l’objectiu d’oferir un ensenyament de qualitat compromès amb la millora contínua, on el centre és l’alumnat.

Promovem una reflexió permanent sobre la nostra proposta educativa. Mitjançant aquesta avaluació, recollim la informació concreta sobre la dinàmica de l’escola, els processos desenvolupats, els resultats i sobre altres aspectes educatius que són importants per dur a terme la nostra tasca.

Tour virtual

La Salle a tot el món

L’ARLEP és l’associació que agrupa La Salle d’Andalusia, Bilbao, Catalunya, Madrid, València-Palma i Valladolid. En total, la xarxa està formada per més d’un centenar de centres d’Espanya i també de Portugal.