Benvinguts a la web del col·legi
La Salle Cassà

En nom de tota la comunitat educativa us dono la benvinguda a la vostra escola.

La Salle Cassà és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya en les etapes d’Infantil, Primària i ESO, amb una experiència centenària que aposta per un projecte ambiciós i valent que combina la innovació més puntera amb la vessant positiva que aporta la tradició. La nostra metodologia és fruit d’una reflexió molt curosa, científica i sistemàtica, lluny de les modes passatgeres.

La nostra acció educativa està fonamentada en la concepció humanista de la persona i el món. Per això desenvolupem un projecte basat en l’educació en valors com ara la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència i la interioritat. El treball d’educació emocional és un altre protagonista del nostre dia a dia.

Ens enorgulleix comptar amb un professorat compromès amb la tasca docent i amb el seguiment individualitzat dels alumnes. Amb el nostre equip i el treball braç a braç amb les famílies, fem del nostre centre la teva escola.
Rebeu una cordial salutació,

Dante de Zabaleta Orellano

Director de La Salle Cassà

Qui som

La nostra escola forma part de la xarxa d’escoles La Salle establertes arreu del món des de fa 300 anys. La Salle Cassà és una de les més antigues de Catalunya, va ser fundada l’any 1881 per Jérôme Agustí.

Des del seu origen, les escoles La Salle han estat innovadores en el món de l’ensenyament. Joan Baptista, el seu fundador, va ser una persona molt avançada al seu temps. Aquesta voluntat de renovació i investigació constant es manté ben viva i forma part del nostre ADN.

Avui, La Salle és sinònim de qualitat, i ens enorgulleix la manera que tenim de combinar la tradició amb els mètodes més creatius, imaginatius i renovadors.

A nivell educatiu, les nostres escoles contemplen l’individu de manera global. La nostra vocació és oferir una formació a tots nivells: acadèmica, de valors, emocional i humana. Són escoles obertes a tothom, inclusives, i al servei de les famílies, del poble i de la societat.

Escola multilingüe

The future is now

La Salle Cassà disposa del certificat oficial d’Escola Multilingüe. Aquest certificat és garantia que l’escola treballa les llengües de manera inclusiva i extensiva a diferents camps i matèries.

Anglès

La llengua anglesa es fa present des de P-3, i l’escola disposa d’auxiliars de conversa nadius que treballen amb grups petits d’alumnes.

La nostra escola té àmplia experiència en l’ensenyament de diferents matèries en llengua anglesa: a P-5 l’assignatura de psicomotricitat s’imparteix en aquesta llengua, i durant tota la Primària es treballa l’Art de manera íntegra en anglès. A la Secundària l’assignatura de Ciències Naturals també es fa en llengua anglesa, i la nostra intenció és augmentar la seva presència any rere any.

Francès

La Salle Cassà té una llarga tradició en l’ensenyament del Francès. Es comença a cinquè de Primària i s’allarga fins a 3r d’ESO (dues hores setmanals) de manera obligatòria, essent matèria optativa a 4t d’ESO (tres hores setmanals).

Per tal de potenciar l’aprenentatge de les segones i terceres llengües, els alumnes viuen experiències immersives. La retolació del nostre centre és quatrilingüe, i s’organitzen diades on només es parla anglès i francès. Alguns monitors del menjador són angloparlants.

A nivell d’ESO s’ofereix la possibilitat de passar un estiu a l’estranger perfeccionant la llengua, o bé un trimestre estudiant en una escola anglesa o irlandesa.

Finalment, l’escola compta amb una oferta amplíssima d’activitats extraescolars destinades a millorar el domini de les llengües estrangeres, bastant-se sempre en els mètodes pedagògics més punters i actuals.

Comunitat educativa

Actualment, la comunitat educativa de La Salle Cassà de la Selva, està formada per una gran família que compartim uns valors que es viuen dia rere dia a l’escola i que són transmesos al nostre alumnat.

El conjunt del professorat

és un gran equip humà que educa els alumnes en coneixements i valors. A més, està en constant formació sobre les últimes innovacions pedagògiques.

El personal d’administració i serveis

sempre disposat a ajudar i fer més fàcil el dia a dia.

Els pares i mares dels nostres alumnes

que han fet confiança en la institució i són una peça clau dins d’aquest gran engranatge que és l’escola.

Millora continua

L’any 2014 vam tornar a renovar el certificat de qualitat ISO 9001 amb l’equip d’auditors de l’organització d’auditoria externa EDUQATIA, experts en gestió educativa.

La Qualitat és una manera de treballar que compartim totes les escoles La Salle i que ens porta a buscar la millora contínua dels nostres processos, del nostre dia a dia. Per aconseguir-ho, revisem i avaluem constantment la nostra tasca educativa amb l’objectiu d’oferir un ensenyament de qualitat compromès amb la millora contínua, on el centre és l’alumnat.

Promovem una reflexió permanent sobre la nostra proposta educativa. Mitjançant aquesta avaluació, recollim la informació concreta sobre la dinàmica de l’escola, els processos desenvolupats, els resultats i sobre altres aspectes educatius que són importants per dur a terme la nostra tasca.

Tour virtual

La Salle a tot el món

L’ARLEP és l’associació que agrupa La Salle d’Andalusia, Bilbao, Catalunya, Madrid, València-Palma i Valladolid. En total, la xarxa està formada per més d’un centenar de centres d’Espanya i també de Portugal.