Adjuntem els diferents documents de convalidació per a Dansa, Educació física i Música d’Educació Secundària.

Dansa

1 27ad6c50f4 convalidacions/Dansa 3d89ad83c6
CDA1-Dansa-Conservatori-o-centre-professional.pdf

CDA2-Dansa-escola-de-dansa-autoritzada.pdf

Convalidacions-Dansa.pdf

EDA1-Sol˙licitud-pares-dansa.pdf

4

Educació física

1 27ad6c50f4 convalidacions/Educacio-fisica 3d89ad83c6
Convalidacions-Esport.pdf

CUR_ESO-2018-2019-ed-fisica-pagina-60.pdf

Normativa.docx

Sol˙licitud-pares-Ed-f°sica.pdf

~$rmativa.docx

5

Música

1 27ad6c50f4 convalidacions/Musica 3d89ad83c6
CMU1-M£sica-Conservatori-o-centre-professional.pdf

CMU2-M£sica-escola-de-m£sica-autoritzada.pdf

Convalidacions-Música.pdf

EMU1-Sol˙licitud-pares-musica.pdf

4