Narrativa “Clans” a 1r d’ESO

Una de les novetats més importants d’aquest curs a la secundària a La Salle és l’aplicació del Nou Context d’Aprenentatge (NCA) a 1r i 2n d’ESO. Aquesta nova metodologia que pretén combinar el millor de l’aprenentatge tradicional amb la innovació a la que, per força, s’ha de sotmetre l’educació en un mon en constant evolució. El sistema es basa en una periodització definida per quinzenes. Una quinzena d’Internarrativa, amb aprenentatge basat en continguts teòrics i pràctics, i quinze dies de Narrativa, amb una aprenentatge més vivencial, pensat perquè els alumnes connectin els aprenentatges teòrics amb la vida real. Aquest segon trimestre hem desenvolupat diverses Narratives (projectes) tan a 1r com a 2n d’ESO. A 1r hem desenvolupat la narrativa “Clans”, un projecte basat en la prehistòria en la que es convidava als alumnes a desenvolupar una sèrie de tasques per “viure” en la mesura del possible, les dificultats i avenços que va tenir la humanitat a la Prehistòria. Per a fer-ho els nois i noies s’han hagut d’organitzar com un clan prehistòric i superar una sèrie de dificultats, com construir un refugi per viure o fabricar les eines necessàries per sobreviure.