Gràcies als descobriments més recents en neuroeducació, sabem que és molt difícil que hi hagi un aprenentatge sense emocions. O si més no, un aprenentatge significatiu i que es mantingui al llarg del temps. És per això que quan vam decidir fer una assignatura extra en anglès a Primària, ens vam decantar per l’Art. L’Art posa en joc moltes més emocions que no pas la resta d’assignatures, i és un mitjà excel·lent per aprendre altres continguts. Per això, utilitzem l’Art a Primària per vehicular l’ensenyament de la llengua anglesa, i fer-la una àrea viva, pràctica i atractiva pels infants.