GAMIFICACIÓ

Jugar és la manera més natural d’aprendre.  Posa en marxa els centres de recompensa del cervell, activa diferents xarxes destinades a l’atenció  i genera emocions positives, que contribueixen a fixar els aprenentatges. El joc, en definitiva, és una de les eines més poderoses que els educadors tenim a les mans.

A Infantil el joc es treballa de manera integrada en el dia a dia, és la manera habitual de transmetre coneixements i competències. Pel que fa als alumnes més grans, alguns continguts són seqüenciats de manera que es poden gamificar. La nostra escola disposa de diferents mitjans per tal de treballar els coneixements a través de jocs didàctics. Un d’ells són les tauletes i el programari, específic per la seva edat i pels continguts que han de treballar .