Ens agrada tancar el curs amb el festival musical. Amb l’ajuda de l’AMPA, cada any organitzem una festa que omple el pati gran de l’escola, i que és un moment de trobada i distensió entre el professorat i les famílies. Enguany tampoc ha pogut ser per culpa de la pandèmia, però l’equip docent no ha volgut renunciar a les virtuts que té l’art com a eina educativa. Per tant, s’han assajat i representat balls davant de la càmera, per tal que els gaudeixin les famílies. Hem volgut penjar l’enllaç a la pàgina web com a reconeixement a totes les persones qui ho han fet possible. Podeu veure’l en streaming (va una mica lent) o bé descarregar-lo primer.

https://lasallecat-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jvelez_lasalle_cat/EVbLjtsTmnlFmP4XuZbtIQIBtcvoev7EiM5GxYND08I6Nw?e=7kCge5