ADAPTEM ELS AMBIENTS

Ja fa anys que l’etapa d’Infantil de La Salle Casà funciona amb Ambients d’aprenentatge, una estratègia que ens ha donat molt bons resultats. N’hi ha sis, i cadascun es basa en les capacitats i interessos de l’infant: art, joc simbòlic, mans fines, construccions, pensar i comptar i experimentació. Es treballen dos dies a la setmana, els dimarts i els dijous, i els nens i nenes han de tenir llibertat per moure’s d’un ambient a l’altre en funció del moment.

El COVID ens ha fet modificar aquest rutina, i ara els nens i nenes es queden dins del seu grup bombolla, i és l’ambient en si el que es mou, i s’està una setmana a cada classe. Abans de canviar-lo de lloc hi ha una desinfecció prèvia. D’aquesta manera els menuts poden seguir gaudint de tot el material elaborat expressament i obtenir tots els beneficis d’aquest mètode d’aprenentatge.