NEURODIDÀCTICA

La neurodidàctica és la disciplina que estudia com aprèn el cervell i com podem optimitzar els procés d’ensenyament. No es tracta d’una metodologia concreta, sinó d’una sèrie de principis basats en el funcionament del cervell i el tractament de la informació. Segons la neurociència, les emocions són bàsiques en el procés d’aprenentatge. Els mecanismes d’atenció i memorització i les parts del cervell implicades s’activen i fixen millor els continguts sempre que aquests van acompanyats d’una emoció positiva. Per això la nostra escola fomenta els valors com ara el respecte i la tolerància, ja que sense ells és impossible crear un ambient on l’alumnat pugui sentir-se a gust i desenvolupar-se plenament. Un altre dels punts en els quals la neurodidàctica fa èmfasi és el treball cooperatiu. Si bé amb les circumstàncies actuals hem hagut de redefinir-lo per garantir la seguretat de l’alumnat, el treball en equip fa anys que és un dels puntals de la nostra escola. Som éssers socials per naturalesa, i la nostra manera natural d’aprendre és relacionar-nos i imitar els altres. La motivació de ser membre d’un equip influeix de manera molt important en els aprenentatges.