No es pot entendre el segle XXI sense tecnologia. Les seves virtuts en el món de l’educació estan abastament demostrades. No només obre un món infinit de possibilitats, sinó que fa l’aprenentatge més atractiu, i sobretot, més lliure i adaptat a cada estudiant. La tecnologia parteix d’una idea universal que pot concretar-se de diferents maneres en funció de les necessitats de cada moment i persona. Gràcies als continguts digitals, cada nen/a té més llibertat per graduar els propis aprenentatges, i per escollir el ritme que avançarà. La Salle Cassà és plenament conscient d’aquest fet, i hem emprès -amb l’ajuda de l’AMPA- un procés ambiciós de digitalització de les aules. Un element d’aquest procés és la incorporació de tauletes de darrera generació, que serveixen de complement i suport del dia a dia a l’aula.