envelope
network

Author Archives

Archives

HARA

La nostra escola compta amb un programa propi destinat a treballar la interioritat: el Hara. Al llarg de l'any els diferents cursos, des…
Continue reading

LES EMOCIONS I L’APRENENTATGE

A les escoles ens agrada dir que ensenyem a gestionar emocions. La pregunta és: per què ho fem? Entre d'altres motius, perquè les…
Continue reading

GAMIFICACIÓ

Jugar és la manera més natural d’aprendre.  Posa en marxa els centres de recompensa del cervell, activa diferents xarxes destinades a l’atenció  i…
Continue reading

NEURODIDÀCTICA

La neurodidàctica és la disciplina que estudia com aprèn el cervell i com podem optimitzar els procés d’ensenyament. No es tracta d’una metodologia…
Continue reading