CURS DE RECICLATGE DE PRIMERS AUXILIS

La nostra escola està equipada amb un desfibril·lador, i tenim personal format per tal de donar un suport vital bàsic en cas que sigui necessari. Periòdicament es fan cursos de reciclatge, com el que va tenir lloc el dimart 22 de juny.