Des del primer moment de la pandèmia la nostra escola va partir de la base que tenia al davant uns del reptes més importants des de la seva fundació, sinó el més important. Malgrat que les informacions a vegades eren confuses, la nostra escola va assumir que es tractava d’un temps lectiu, encara que haguéssim de reformular-ho tot de cap a peus. I així ho vam fer, posant per davant  l’acompanyament als infants i el treball de gestió de les emocions.

Cada etapa treballa amb els nens d’una manera o altra en funció de les necessitats de cada edat. L’equip d’Infantil, per exemple, envia cada matí un vídeo protagonitzat per una de les  professores amb propostes educatives que inclouen psicomotricitat, art, llengües estrangeres, lectoescriptura, etc. D’aquesta manera l’alumnat pot veure cada dia una de les seves mestres.

A Primària la comunicació entre l’alumnat i el professorat es fa a través d’una aula virtual, i s’organitzen tutories periòdiques i videoconferències per aclarir dubtes i permetre que els nens i nenes es vegin les cares. En aquesta etapa es prioritza les competències davant dels continguts, i el treball d’hàbits i actituds enfront de la feina purament acadèmica.

A Secundària, on els nens i nenes tenen més capacitat de treball, s’ha optat per un mètode inspirat –sempre dins del possible- en el que fan servir en el seu dia a dia. Es fan classes virtuals, tutories individualitzades i feina amb equip. Aquesta crisi és una bona excusa per encetar debats amb l’alumnat i explorar punts de vista diferents als habituals.