Reanimació Cardiopulmonar a secundària

Aquests dies els noies de secundària i també els professors estem rebent xerrades de sensibilització sobre la reanimació cardiopulmonar. Tot i que és més que evident que el coneixement d’aquesta tècnica permet salvar moltes vides, encara hi ha molts nois i noies i també docents que no saben com realitzar-la, i que no saben tampoc quines passes s’han de seguir en cas de trobar-se un cas de pèrdua de consciència o fins i tot d’aturada cardiorespiratòria. Per això s’han ofert aquestes xerrades, que constaven de dues parts: la primera més teòrica, centrada en conèixer la importància d’una ràpida actuació i també quines passes hem de seguir en el cas de trobar-nos en una situació d’aquestes característiques. La segona part consistia en un petit exercici pràctic en que els nois i noies han pogut posar en pràctica les seves habilitats i almenys han pogut conèixer els fonaments bàsics d’aquesta pràctica. Esperem poder seguir-ho en un futur!