Metodologies Infantil

Apliquem diferents metodologies i maneres de treballar per mantenir un bon ritme d’aprenentatge en totes les activitats, desenvolupant les capacitats, treballant les intel·ligències múltiples i emocions.

Les tres grans àrees de treball a Educació Infantil són:

 1. DESCOBERTA D’UN MATEIX
 2. DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL
 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

Treballem aquestes àrees a través de material específic d’editorials i d’altres confeccionats per les mestres.

Al llarg de tot el cicle d’Educació Infantil es porta a terme el programa DESTÍ: (Desenvolupament i ESTimulació de les Intel·ligències de l’alumnat), el qual inclou els següents programes:

 • ULISSES (estimula la memòria)
 • OPTIMIS (treballa les capacitats cognitives)
 • MAPPING (aprendre a sintetitzar)
 • CREA (estimula la creativitat)
 • CIRCUITS NEUROMOTORS (exercicis de psicomotricitat per treballar la lateralitat)
 • SENSOR (reforçar l’inici del procés de la lectoescriptura)

Iniciem l’aprenentatge de la llengua castellana i la llengua anglesa. L’alumnat de P5 realitzarà la psicomotricitat en llengua anglesa (a més de 3 sessions d’anglès corresponents en l’horari).

Tots els continguts d’Educació Infantil els treballem:

a) Setmanalment:

 •  En COTEACHING: Dos cop a la setmana a P5 i un cop a la setmana a P4, dues mestres atenen el grup-classe per introduir i/o reforçar diferents conceptes i oferir una atenció més individualitzada a l’alumne/a. Respectem el ritme individual de cadascú.
 • Fent AMBIENTS: dues tardes a la setmana els alumnes de P3, P4 i P5 es barregen per experimentar i treballar conjuntament estructurats en sis temàtiques diferents. Uns i altres aprenen a ajudar-se, respectar-se mútuament i a treballar plegats dins un espai agradable.

b) Es fan projectes:

 • Tres projectes, un per cada trimestre (menys a P3 que se’n fan dos: segon i tercer trimestre). Durant el 1r i 3r trimestre són dirigits (es treballa un pintor/escriptor/músic i les plantes de l’hort). Al segon trimestre l’escull cada grup segons els interessos dels i les alumnes.

c) Al tercer trimestre:

 • LES I ELS ALUMNES DE P5 fan una sortida a una CASA DE COLÒNIES, on realitzen tallers de treball i lúdics. És una experiència molt satisfactòria i, a la vegada, motivadora per a tots. Ens divertim i fem moltes activitats en un ambient diferent del dia a dia de l’escola. Els de P3 i P4 fan una SORTIDA TOTS JUNTS A FINAL DE CURS.

Avaluació Infantil

Es fan dos INFORMES al llarg del curs on es reflecteixen els successius progressos dels alumnes.

El primer informe  durant el mes de febrerEN FORMA DIGITAL.

El segon informe a final de cursEN FORMA PAPER.

En aquests dos informes s’avaluarà de manera progressiva i individualitzada els següents aspectes:

 • Procés d’integració, desenvolupament psicomotriu i adquisició d’hàbits bàsics.
 • Progrés d’autonomia personal.
 • Desenvolupament de les capacitats en les àrees bàsiques.