L’EDUCACIÓ FÍSICA I ELS SEUS BENEFICIS

L’Educació Física no només és un mitjà per millorar la salut corporal. Els descobriments en matèria de neuodidàctica relacionen de manera molt clara i directa el fet esportiu amb la creació de noves connexions sinàptiques i la millor assimilació i retenció dels continguts a l’hipocamp, una de les zones relacionades amb la memòria. I si l’Educació Física es planifica amb cura per tal que infants i joves puguin viure un gran nombre de situacions motrius diferents, la millora encara és més substancial. A les fotografies, alumnes d’ESO practicant esgrima i tennis, i l’alumnat de sisè de Primària a la resclosa de Cassà, en una sortida-caminada.