La nostra escola ha signat un conveni amb Academica per tal d’oferir a les famílies el Batxillerat dual, un títol reconegut a nivell internacional i que servirà per formar alumnes competents al cent per cent en llengua anglesa, i a preparar-los per la societat exigent i el món canviant del dia de demà.