Informació estada Irlanda

Informació viatge País Basc (4t ESO)

Reunió pares viatge Euskadi (4t ESO)

FEM XAS 1r ESO (Figueres)

Reunió sobre qüestions informàtiques (1r ESO)

Reunió pares 2017-18

Compromís ordinador (educat 1×1)