PERQUÈ ESCOLLIR LA SALLE CASSÀ?                                      

 • Escola on es fusiona la qualitat, la tradició i la innovació
 • 136 anys educant i formant petits i joves
 • Seguiment i atenció personalitzada
 • Escola multilingüe
 • Metodologia que combina l’ensenyament tradicional amb el cooperatiu

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Dates de la preinscripció del curs 2017-2018

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

 • Del 23 de març al 4 d’abril.                                                                                SOL.LICITUD PREINSCRIPCIÓ

Video: Què estudiar?

Criteris de prioritat previstos per a l’ordenació de les sol·licituds

Criteris generals

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.