L’equip docent

 

 

 

ORGANIGRAMA ESO 18-19 2

Horari i calendari
El servei educatiu que el col·legi La Salle ofereix per a l’etapa d’educació secundària, es realitza en horari de matí i tarda els cinc dies de la setmana del curs escolar, segons el que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a través de l’ordre publicat en el DOGC abans de cada període acadèmic.

Primer trimestre:

Inici de les classes: 12 de setembre
Pre-avaluació 1r i 4t d’ESO: 24 d’octubre
Dia festiu de lliure elecció: 2 novembre
Exàmens trimestrals 4t ESO: del 21 al 28 de novembre
Dia festiu de lliure elecció: 7 de desembre
Final del primer trimestre: 21 de desembre (a les 13 h.).
Vacances de Nadal: Del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos).

Segon trimestre:

Inici del segon trimestre: 8 de gener
Recuperacions cursos anteriors: del 28 de gener a l’1 de febrer
Exàmens trimestrals 4t ESO: del 26 de febrer al 6 de març
Sortides escolars: 1 de març
Dia festiu de lliure elecció: 4 de març
Jornada de portes obertes: 10 de març
Final del segon trimestre: 12 d’ abril (a les 17 h.).
Vacances de Setmana Santa-Pasqua: 13 al 22 d’abril (ambdós inclosos).

Tercer trimestre:

Inici del tercer trimestre: 23 d’abril
Exàmens trimestrals 4t ESO: del 13 al 17 de maig
Festa Major de Cassà: 17 i 18 de juny
Final de curs: 21 de juny
Entrega de notes: 27 de juny

Sortides i celebracions
1.    SORTIDES LÚDIQUES I CULTURALS:

Està programat que tots els alumnes d’ESO realitzin les sortides el mateix dia, el dia 31 d’octubre, l’1 de març i el 21 de juny. Queden establertes a la programació del currículum acadèmic del curs. La quota que se’n derivi serà repartida equitativament entre tot l’alumnat.

Les de major durada es reserven per als alumnes de 4t d’ESO.

Les respectives sortides són objecte d’avaluació i, per tant, són obligatòries per a tots els alumnes. La no assistència obliga a venir a l’escola.

En cap cas el col·legi condiciona la participació a les sortides escolars per motius econòmics. En cas de famílies amb dificultats, cal parlar-ne personalment amb la direcció.

Les excursions es publicaran al web i s’avisaran amb 15 dies d’antelació (mínim) per part del centre.

A partir d’ara les excursions es cobraran directament per extracció bancària 7 dies abans de marxar.

Totes aquelles persones que no vulguin que se’ls faci directament l’extracció del compte caldrà que ho comuniquin a secretaria a principi de curs. Aquestes persones hauran d’anar directament a secretaria a pagar amb targeta de crèdit o en efectiu 7 dies abans de l’excursió per tal que el seu fill/a hi pugui assistir.

Aquells casos puntuals en què la família ja sap que el seu fill/a no pot assistir l’excursió o a última hora no pot assistir per malaltia o altres, caldrà que ho comuniquin a secretaria per tal que el cobrament no es porti a terme o a fi que se’ls retornin els diners.

2.    CELEBRACIONS:

A continuació us fem ressenya de les principals activitats que es realitzen al col·legi en els respectius trimestres amb participació directa de l’alumnat de secundària.

1r TRIMESTRE:

·         Festa de la Castanyada…………………………………………………………. dia 31 d’octubre

·         Celebració interna 300 anys La Salle …………………………….dia 21 de novembre

·         Representació dels Pastorets………………………………….. dies 15 i 16 de desembre

·         Celebració eucarística d’advent……………………………………….. dia 21 de desembre

2n TRIMESTRE:

·         Diada de la Pau………………………………………………………………………………. dia 30 de gener

·         English Day …………………………………………………………………………………………  22 de febrer

·         Dimecres de cendra …………………………………………………………………………… dia 6 de març

·         Diada de l’esport ……………………………………………………………………………… dia 15 de març

·         Esmorzars solidaris els dimarts i dijous de febrer………….. del 19 de març al 11 d’abril

3r TRIMESTRE:

·         Festes La Salle i Sant Jordi………………………………………………… dies 23 i 24 d’abril

·         Pujada a peu a Montserrat…………………………………………………. ..dies 3 i 4 de maig

·         On Parle Français…………………………………………………………………dia 9 de maig

·         Celebració 300 anys La Salle ……………………………………………….dia 14 de maig

·         Setmana PROIDE/ Setmana vocacional/ Campanya del Quilo…..del 13 al 17 de maig

·         Sopar de germanor…………………………………………………………………… dia 17 de maig

·         Viatge fi de curs 4t ESO ………………………………………………del 20 al 24 de maig

·         Festival artístic i musical de Final de curs…………………………………… dia 7 de juny

·         Festa dels Finalistes de l’escola……………………………………………….. dia 20 de juny

 

Els dijous, cada quinze dies, durant tot el curs escolar, de 08:35 a 08:50 hi ha una pregària de Taizé a la capella del col·legi.

 

Informacions generals
1.    SERVEIS QUE OFEREIX EL COL·LEGI
En el quadre adjunt teniu la relació dels serveis que el nostre col·legi ofereix a les famílies, així com les corresponents quotes. Recordem que per poder gaudir de tots els serveis de l’escola cal estar al corrent del pagament de les quotes corresponents. Per al vostre govern, us donem una breu explicació del seu contingut:

* Advertiment: les quotes mensuals estan calculades segons els dies lectius del curs, descomptant també els dies festius.

ENSENYAMENT REGLAT: És el que marca l’administració educativa en els nivells obligatoris. Per aquest concepte, per tant, l’ensenyament és gratuït.

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: És el conjunt d’activitats que els alumnes realitzen a l’escola en horari lectiu, a més de l’ensenyament reglat. De setembre a juny.

QUOTA DIGITAL: Aquest concepte comprèn les despeses derivades de la digitalització de cadascuna de les aules i de l’accés WIFI des de tots els espais de l’escola.

MATERIAL DIDÀCTIC I FUNGIBLE: Les característiques d’aquests ensenyaments demanen unes despeses de materials didàctics del conjunt de les àrees i activitats específiques d’aquesta etapa comuns a tots els alumnes que cal cobrir al llarg del curs. Es cobra al setembre juntament amb la factura de llibres de text.

ASSEGURANÇA ESCOLAR D’ACCIDENTS: El col·legi té contractada una assegurança amb «Companyia AXA d’assegurances» a través del Grup SIMON de Girona. En cas d’accident en el centre o realitzant activitats organitzades, sigui pel col·legi o per l’AMPA, aquesta assegurança cobreix les cures d’urgència, així com el seguiment posterior fins a determinats límits segons els casos. La quota es paga en el rebut del mes d’octubre.

INFORME PSICOTÈCNIC: El centre realitza un informe psicotècnic als alumnes de 2n. i 4t. en conveni amb el Servei d’Orientació Escolar La Salle Catalunya, que ens permet determinar el procés d’aprenentatge i de maduració personal en els diferents àmbits acadèmics i facilita, a pares i mestres, una informació sobre l’evolució dels alumnes. Només es cobra als alumnes dels nivells que el realitzen. La realització de l’examen és obligatòria per l’alumnat del curs en qüestió per tal de garantir la validesa de les dades obtingudes.

Concepte
x10 mesos (de set. a juny)
Ensenyament Reglat
Gratuït
Activitats Complementàries
69,00 €
Quota digital
10,00 €
Resum quotes mensuals
79,00 €
Concepte
1 a l’any
Material didàctic i fungible específic
40,00 €
Assegurança escolar d’accidents
24,00 €
Informe psicotècnic dels alumnes de 2n d’ESO

(en rebut del mes posterior a la realització de les proves)
36,54 €
Informe psicotècnic dels alumnes de 4t d’ESO

(en rebut del mes posterior a la realització de les proves)
38,82 €
SERVEI DE MENJADOR:

Comença el dia 12 de setembre. Els alumnes que en facin ús, podran disposar d’un lloc per a llegir/estudiar/fer deures i d’un lloc per a jocs, a més dels patis, amb la presència i control de professors del col·legi.

El preu està calculat i repartit en 10 mesos, segons els dies lectius previstos per a aquest curs escolar. Els alumnes inscrits ho fan per a tot el curs escolar. En cas de baixa la família haurà d’abonar la diferència, com si hagués adquirit el tiquet diari de tots els dies que s’ha quedat l’alumne al menjador, i només podrà inscriure’s de nou seguint la modalitat del tiquet diari. Cal avisar a la Secretaria del col·legi un mes abans de la baixa. Els dies previstos de les sortides escolars ja estan exclosos del preu. De no inscriure’s el mes de setembre, la quota mensual és de 132,50 €.

En situacions excepcionals parleu amb la direcció del centre. En cas de mal comportament o incompliment de la normativa, l’escola es reserva el dret de no permetre l’accés al servei.

A l’inici de cada mes es fa públic el llistat dels menús corresponents. En cas que algun alumne necessiti seguir una dieta específica, durant uns dies, per causa de malaltia, cal que avisin a la Secretaria del col·legi.

10 mesos (set. a juny)
Servei de menjador tot l’any
123,00 €
1 mes
Tiquet mensual
132,50 €
1 tiquet/dia
Tiquet diari de menjador
8,20 €
Bono 10
Abonament de 10 tiquets
72,50€

 

Funcionament del Bono10 de menjador: s’ha de comprar a secretaria. Cada vegada que es vulgui utilitzar, s’haurà d’anar a secretaria a segellar-lo, abans de les 9h. En qualsevol altre cas s’haurà de pagar els 8’20€ del tiquet normal.
2.    TRANSPORT ESCOLAR
El col·legi no compta amb cap sistema propi de transport escolar.

Si el servei de transport escolar que organitzi el Consell Comarcal del Gironès és compatible amb els nostres horaris, el col·legi tindrà cura del control i seguiment dels alumnes que en facin ús des de la parada fins a l’escola. El pagament, però, del transport escolar es fa directament al Consell Comarcal, segons les seves condicions.

3.    ASSOCIACIÓ DE PARES i MARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI
Totes les famílies dels nostres alumnes són membres de dret de l’Associació de pares i mares (AMPA La Salle). Col·laboren en les activitats que realitzen i gaudeixen dels serveis que aquesta ofereix als alumnes i pares en horari extraescolar.

La quota de l’Associació per al curs 2018-2019 és de 46,80 €. El rebut s’ha passat a les famílies el mes de juny (al setembre en el cas de famílies noves al centre). L’Associació convoca cada any els pares a l’assemblea, la qual es realitza en dia i hora que es comunica oportunament. En aquesta assemblea es tracten com a assumptes ordinaris: l’estat de comptes i pressupost del curs, memòria d’activitats, organització de la Junta de l’Associació…

Només les famílies que en formen part rebran les ajudes que l’AMPA estableix per gaudir dels serveis que ella organitza o contribueix a subvencionar. En cas contrari serà la família qui s’haurà de fer càrrec de les despeses que suposi fruir d’aquests serveis.

4.    RECEPCIÓ i SECRETARIA
Recepció:

De dilluns a divendres: de 1/4 de 9 del matí a les 7 de la tarda, de manera continuada.

Secretaria:

De dilluns a divendres: de 1/4 de 9 a les 13 h.

De dilluns a dijous: de 15 a 17’15 h.