Normativa de convivència – Primària

Per tal que des de la pròpia família els pares ajudin els seus fills en el correcte compliment de la normativa del col·legi, els fem saber les pautes d’actuació que lliurem directament als propis alumnes:

 

 1. Has d’entrar i sortir del col·legi per la porta i l’escala indicades. Una vegada dintre del centre no es pot sortir sense permís.
 2. Si has de sortir del col·legi abans d’hora o has de romandre absent, cal que portis la justificació a l’Agenda escolar, escrita i signada pels pares, i la presentis al mestre corresponent.
 3. La manca de puntualitat és motiu de falta, que pot ser greu si és continuada o reincident. Cal que programis el teu temps per arribar a l’hora.
 4. A classe cal respectar el silenci i el treball dels companys, per facilitar-ne l’ordre i el bon funcionament. Si has de parlar, demana-ho aixecant el braç, i espera’t a prendre la paraula fins que t’ho indiqui el mestre.
 5. En les teves coses es perllonga la teva personalitat. Porta de forma correcta el vestit, els llibres… Tingues el teu pupitre i les teves coses netes i endreçades. No deixis coses pel terra de les aules ni oblidades al pati.
 6. Tots els alumnes us mereixeu el respecte dels uns vers els altres. Evita les baralles i el vocabulari groller.
 7. Tingues bona cura del material d’ús comú del col·legi. Deixa els locals endreçats, tal com t’agradaria trobar-los.
 8. Quan es fa un desplaçament individual o en grup, cal fer-ho evitant córrer o cridar, per no molestar els companys. En sortir de les classes, aquestes han de quedar amb llums, finestres, cortines i portes tancades.
 9. El temps d’esbarjo és per romandre al pati indicat i jugar-hi. Cal que tots els alumnes hi sigueu. Fora de les hores de classe no es pot romandre o entrar a les aules o als passadissos, si no és amb permís del mestre responsable o amb un d’ells que t’acompanyi.
 10. Quan sortiu al pati llanceu les deixalles de l’esmorzar a la paperera. En tot moment fes-te responsable que no es llencin coses a terra. Suggerim utilitzar l’embolcall de reciclatge. Els alumnes que portin carmanyola han de posar-hi el nom.
 11. A l’escola no es poden menjar xiclets ni llaminadures.
 12. No és permès portar telèfons mòbils a l’escola, per tant el seu ús està prohibit. A 5è i 6è  Si per alguna activitat especial cal l´ús de l’aparell, el tutor ho especificarà.
 13. Tingues cura de fer ús de la bata i de l’equip de roba reglamentari del centre durant la classe d’Ed. física.
 14. Pren-te els encàrrecs i les responsabilitats que et donen al col·legi com un medi de sentir-te membre actiu de la bona marxa del centre.
 15. Tots ens hem de sentir respectats. Els alumnes heu de mostrar-lo i obeir tots els mestres i empleats del col·legi. Heu de tenir cura de les indicacions que facin. Si un alumne es fa avisar i/o ha de fer un treball, tindrà cura de lliurar-lo complet i ben fet en el termini donat.
 16. Si per causa d’una falta important o reiterativa el mestre es veu obligat a fer un full d’incidències, aquest ha de ser signat també per l’alumne, els pares i la cap d’estudis.

17.En cas que a les sortides  o activitats escolars algun alumne o familiar  faci fotografies, en cap cas es podran difondre a través de les xarxes socials o altres mitjans sense autorització expressa de l’escola i família.

 

 

Per les faltes lleus, greus i molt greus, s’aplicarà la normativa del Decret sobre drets i deures dels alumnes i el que indiquen les Normes de funcionament de centre (NOFC) del col·legi.