Grups classe – Primària

Els alumnes són agrupats segons les edats, a partir del primer nivell. Aquests grups classe romanen estables durant tot el curs.

En el cas que l’equip de professors veiés que, per un millor funcionament de les classes, s’haguessin de modificar els grups , es faria en acabar el curs.

En acabar l’etapa, els grups es tornen a fer integrant els alumnes nous que començaran l’educació secundària obligatòria.