Relació família i escola – Infantil

1- JORNADA D’ACOLLIDA

Per afavorir l’entrada a la nostra escola i una millor adaptació a l’aula, l’equip docent d’educació infantil, ofereix a les famílies d’alumnes de P3 i els nous que venen per primera vegada a l’escola, una jornada d’acollida. Amb això pretenem que els nens i nenes es familiaritzin amb l’espai educatiu i amb les mestres d’aquesta etapa.

2- ENTREVISTES

Les mestres restem disposades per establir les ENTREVISTES que siguin necessàries amb les famílies per a un millor seguiment dels nens i nenes. Programem, com a mínim, una entrevista per curs.

3- REUNIONS DE PARES

Abans de començar el curs es fa la reunió de pares de P3 i durant el mes de setembre les de P4 i P5.