President Honorari President Efectiu Sotspresident
 mn_enric_plantes  sr_lluis_maymi  sr_josep_carreras
Mn.
Enric Plantés i Badosa
Sr.
Lluís Maymí i Paradeda
Sr.
Josep Carreras i Casadevall
Secretari Tresorer Vocal
sr_joan_tarinas sr_eduard_mestres sra._dolors_cassa
Sr.
Joan Tarinas i Malet
Sr.
Eduard Mestres i Rodà
Sra.
Dolors Cassà i Mach
Vocal  Vocal  Vocal 
sr_jordi_casabo sr_carles_miquel sr_pere_coris
Sr.
Jordi Casabò i Llinàs
Sr.
Carles Miquel i Cañet
Sr.
Pere Coris i Ribera
Vocal  Vocal 
fina vilahur Cati Fontane
Sra
Fina Vilahur i Godoy
Sra
Cati Fontané i Arbussà

 

 

TAULA HISTÒRICA DE LES DIVERSES JUNTES  DE LA FUNDACIÓ  PATRONAT DE LES ESCOLES CRISTIANES LA SALLE CASSÀ

 

SOCIETAT PROTECTORA DE LA JOVENTUT

(Societat antecessora directa de l’actual Patronat)

19/03/1881

President Honorari

President

Secretari

Tresorer

Vocal

Vocal

Vocal

(Nota: El 19/3/1881 és la data de fundació del col.legi però la Societat funcionava ja a partir del 13/6/1880)

 

Rv.Bonaventura Lapedra

Joan Almeda Roig

Josep Alemany Darna

Manel Nadal Carbó

Domingo Pujol Vilallonga

Joan Dausà Carbó

Joan Xiberta Rigau

 

28/06/1885

President Honorari

President

Secretari

Tresorer

Vocal

 

 

Ecònom Geroni Estanyol

Joan Almeda Roig

Josep Alemany Darna

Manel Nadal Carbó

Domingo Pujol Vilallonga

27/07/1889

President Honorari

President

Secretari

Tresorer

Vocal

 

 

Rv.Narcís Frigola

Joan Almeda Roig

Josep Alemany Darna

Manel Nadal Carbó

Domingo Pujol Vilallonga

03/09/1900

President Honorari

President

Secretari

Tresorer

Vocal

 

 

Ecònom Joan Ferrer

Joan Almeda Roig

Josep Alemany Darna

Manel Nadal Carbó

Domingo Pujol Vilallonga

13/02/1904

President Honorari

President

Secretari

Tresorer

Vocal

 

 

Rv.Joaquim Bosch Venti

Joan Almeda Roig

Josep Alemany Darna

Manel Nadal Carbó

Domingo Pujol Vilallonga

 

01/01/1911

President Honorari

President

Secretari

Tresorer

 

Rv.Joaquim Bosch Venti

Domingo Pujol Vilallonga

Manel Nadal Carbó

Narcís Vilallonga Morell

 

PATRONAT  DE  LES ESCOLES CRISTIANES LA SALLE

19/11/1911

President

Vice-President ler

Vice-President 20n

Secretari Contador

Vice-Secretari Contador

Tresorer

Vice- Tresorer

Visitador Esco1a-ler

Visitador Escola-2on

Visitador Escola-3er

 

 

05/04/1917

Secretari

Vice-President-l er

Vice- Tresorer

 

 

Rv. Joaquim Bosch Venti  (Honorari i efectiu)

Domingo Pujol Vilallonga (+26/01/1917)

Joan Gener Prats

Josep Alemany Darna (+22/10/1916)

Joan Domingo Gispert

Manel Nadal Carbó

Josep Mª Nadal Vilallonga

Narcis Vilallonga Morell (+09/08/1923)

Lluís Frigola Prats

Narcís Vilallonga Gispert

 

 

 

Josep Berdalet

Josep Jubert Bayrés (+09/02/1923)

Miquel Botanch Puig

 

19/01/1936

President Honorari

President

Vice-President

Secretari

Tresorer

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

 

 

Rv.Alfonso Bosch

Joan Gener Prats

Miquel Botanch Puig

Joan Domingo Gispert

Manel Nadal Carbó

Josep Berdalet Saura

Ernesto Molinas Renard

Josep Vilallonga CastelIó

Lluís Frigola Prat

Josep Mª Almeda Guitó

 

22/07/1939

President Honorari i efectiu

Secretari

Tresorer

Vocal

 

 

Rv. Joan Maragall

Miquel Botanch Puig

Lluís Frigola Prats

Joaquim Nadal Vilallonga

23/04/1948

President Honorari

Secretari

Tresorer

Vocal

 

 

Rv.Josep Xutglà Figueres

Miquel Botanch Puig

Lluís Frigola Prats

Joaquim Nadal Vilallonga

 

14/03/1966

President Honorari

Secretari

Tresorer

Vocal

 

 

Rv.Josep Xutglà Figueres

Miquel Botanch Puig

Lluís Frigola Prats

Joaquim Nadal Vilallonga

 

17/03/1966

President Honorari

President Efectiu

Vice-President

Secretari

Vice-Secretari

Tresorer

Vice- Tresorer

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

 

 

Rv.Josep Xutglà Figueres

Josep Mª Almeda Ferrer

Francisco Nadal Oller

Joaquim Albertí Bosch

Josep Mª Frigola Almeda

Narcís Grau Pagés

Joaquim Dausà Ferrer

Lluís Frigola Prats

Miquel Botanch Puig

Joaquim Nadal Vilallonga

Antoni Domingo Alemany

 

17/02/1972

President Honorari

President Efectiu

Vice-President

Secretari

Vice-Secretari

Tresorer

Vice- Tresorer

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

 

 

Rv.Josep Xutglà Figueres

Josep Mª Almeda Ferrer

Francisco Nadal Oller

Joaquim Albertí Bosch

Josep Mª  Frigola Almeda

Narcís Grau Pagés

Joaquim Dausá Ferrer

Pere Abellí Parleris

Josep Domingo Muñoz

Josep Mª Bosch Lazaro

Jordi Salgas Rich

 

05/03/1975

President Honorari

President Efectiu

Vice-President

Secretari

Vice-Secretari

Tresorer

Vice- Tresorer

Vocal

Vocal

Vocal

 

30/05/1977

Secretari Accidental

12/09/1978

Secretari

 

 

Rv.Josep Xutglà Figueres

Francisco Nadal Oller

Joaquim Albertí Bosch

Josep Domingo Muñoz

Lluís Bernà Beyras

Pere Abellí Parleris

Francesc Duch Mascort

Lluis Reyné Verges

Joaquim Dalmau Mata

Josep Mª Casanova Cañigueral

 

 

Pere Abellí Parleris

 

Jordi Rovira Pujades

 

02/05/1984

President Honorari

President Efectiu

Vice-President

Tresorer

Vice- Tresorer

Secretari

Vice-Secretari

Vocal

Vocal

Vocal

 

Tresorer (1984)

 

 

Rv.Josep Xutglá Figueres

Francisco Nadal Oller

Joaquim Albertí Bosch (+ 15/03/1987)

Pere Abellí Parleris

Francesc Duch Mascort

Jordi Rovira Pujades

Lluís Bernà Beyras

Lluis Reyné Verges

Xavier Gispert Verdaguer

Francesc Figueres Figueres

 

Francesc Figueres Figueres

 

21/02/1990

President Honorari

President Efectiu

Vice-President

Tresorer

Vice- Tresorer

Secretari

Vice-Secretari

Vocal

Vocal

Vocal

 

 

Rv.Pere Casals Alberni

Francisco Nadal Oller

Pere Abellí Parleris

Francesc Figueres Figueres

Francesc Duch Mascort

Jordi Rovira Pujades

Lluís Bernà Beyras

Lluis Reyné Verges

Xavier Gispert Verdaguer

Josep Carreras Casadevall

 

30/11/1994

President Honorari

President Efectiu

Vice-President

Tresorer

Vice- Tresorer

Secretari

Vice-Secretari

Vocal

Vocal

Vocal

 

Rv.Pere Casals Alberni

Francisco Nadal Oller

Lluís Maymí Paradeda

Eduard Mestres Rodà

Francesc Duch Mascort

Joan Tarinas MaIet

Lluís Bernà Beyras

Xavier Gispert Verdaguer

Josep Carreras Casadevall

Jordi Rovira Pujades

 

10/12/1996

President Honorari

President Efectiu

Vice-President

Tresorer

Vice- Tresorer

Secretari

Vice-Secretari

Vocal

Vocal

 

President Honorari (2006)

Vocal (2002)

 

Rv. Pere Casals Alberni

Lluís Maymí Paradeda

Josep Carreras Casadevall

Eduard Mestres Rodà

Lluís Bernà Beyras

Joan Tarinas Matet

Jordi Rovira Pujades

Xavier Gispert Verdaguer

Francesc Duch Mascort

 

Rv Enric Plantés Badosa

Jordi Casabó Llinás

 

17/11/2008

President Honorari

President Efectiu

Vice-President

Tresorer

Secretari

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

 

Rv Enric Plantés Badosa

Lluís Maymí Paradeda

Josep Carreras Casadevall

Eduard Mestres Rodà

Joan Tarinas Malet

Jordi Casabó Llinás

Dolors Cassà March

Pere Coris Ribera

Carles Miquel Cañet