ON PARLE FRANÇAIS

posted in: General | 0

On parle français superat. Els nois i noies van fer tallers, van sentir conferències, van jugar, van fer teatre i, sobretot, van fer servir el francès fora de l’aula.